Gasflasker i rack for CNG

Ekspertise i biogas og energianlæg

Lund Thunbo ApS tilbyder ingeniørtjenester samt service og vedligehold med fokus på: Biogas, biogasopgradering, store varmepumper, gas til transport og gasanlæg generelt.

Vi arbejder blandt andet med:

Projektering af gastankstationer og energianlæg, biogasanlæg, anlæg for opgradering af biogas eller produktion af strøm og varme fra biogas.

Service og vedligehold af gastankstationer og gasanlæg generelt.

Projektering og projektledelse af byggeprojekter indenfor vedvarende energi og store varmepumper.

Gas og biogas til transport under højt tryk (CNG/CBG) eller i flydende form (LNG/LBG).

Design og fremstilling af enkeltkomponenter og komplette løsninger – altid enkelt og innovativt.

Biogasrådgivning

Lund Thunbo har flere års erfaring med forstudier og analyse af substratgrundlag for biogasproduktion, udvælgelse af komponentleverandører og projektledelse når biogasanlægget skal bygges. Det er vigtigt at anlægsejeren får valgt de rette maskiner og leverandører af udstyr til biogasanlægget. En udstyrsleverandør bliver en slags partner overfor biogasanlægget, som man kommer til at benytte sig af og være afhængig af i mange år fremover. Derfor skal udstyret være pålideligt og det skal leverandøren også. Lund Thunbo tilbyder biogasrådgivning og projektledelse så biogasprojektet realiseres med de rette udstyrsleverandører til projektet.

Du kan læse mere om nogle af de projekter vi har deltaget i og kontakte os, hvis du har spørgsmål til, om vi kan hjælpe dig videre.

ATEX og maskinsikkerhed

På anlæg som producerer eller håndterer gas er det vigtigt at have en veludført risikoanalyse og et godt overblik over de fysiske områder i anlægget, hvor man kan risikere at finde eksplosiv atmosfære. Risikoen skal afdækkes tilstrækkeligt, men heller ikke overdrives. En overdreven risikovurdering kan lamme vedligeholdet, mens en for slap risikovurdering kan medføre oversete faremomenter. Nøglen er at finde det pragmatiske, forståelige og realistiske niveau for risikovurderingen, som passer til det specifikke anlæg og det driftspersonale, som skal omgås gasanlægget. Lund Thunbo har arbejdet med ATEX og maskinsikkerhed i mange forskellige typer gasanlæg og kan tilbyde komplet udførsel af risikovurderinger, ATEX zoneklassificering, gennemgang af maskinsikkerheden eller revision af anlæggets eksisterende risikovurdering.

Kontakt os for at høre mere om, hvad vi kan hjælpe jer med.

Gasrør i jorden med Gas mærkebånd
Gas til transport

Gas til transport

En af de allermest miljøvenlige teknologier, som findes i dag er brugen af biogas til transport. Det at erstatte benzin og diesel med et vedvarende brændsel som biogas gør en kæmpe forskel for både klimaet og lokalmiljøet. Derfor er dette et hovedfokus for Lund Thunbo. Vi har flere års erfaring med etablering af tankstationer for gas i norden, service og vedligehold af tankstationerne, samt produktudvikling inden for dette felt. Højtryksgas baseret på naturgas (CNG) eller biogas (såkaldt CBG) vil i fremtiden spille en større rolle i vores infrastruktur, specielt i de mindre biler. I den tunge langturstransport vil det sandsynligvis i større grad blive LNG (Liquid Natural gas) eller såkaldt LBG (Liquid biogas) som kommer i spil. Lund Thunbo kan også her bidrage med indsigt og kompetencer så tankstationen bliver projekteret og bygget korrekt.