Varmevekslere for opvarmning og afkøling af gylle og biogassubstrater

Vi kan tilbyde markedets mest effektive varmevekslere for gylle og biogassubstrater. En varmeveksler som egner sig godt til både opvarmning af substrater i biogassanlæg og til nedkøling af gylle som går til slutlageret eller skal køles i en stald.

  • Kan veksle gylle mod gylle direkte uden en vandkreds imellem
  • Har et meget lavt tryktab på begge vekslersider
  • Vender massen løbende igennem veksleren for optimal varmeoverførsel
  • Enkel at åbne for inspektion og rengøring, hvis rengøring overhovedet er nødvendig
  • Kan håndtere meget lav flowhastighed igennem veksleren

Varmevekslerdesignet har vist sig utrolig effektivt og har været i brug på flere anlæg i Danmark siden 2006.

Den mest effektive løsning for at genvinde varme i biogasanlægget er ved at varmeveksle gylle mod gylle direkte uden en vandkreds eller en varmepumpe imellem.

Hvorfor varmeveksle gylle mod gylle

Den mest effektive måde at genvinde varme er at varmeveksle direkte mellem de to substrater som skal køles og varmes.

I mange tilfælde bruges to varmevekslere med en vandkreds imellem. Først overføres varmen fra gyllen til vandkredsen, i den anden veksler skal vandet så afgive varmen til den kolde gylle. Dette sænker effektiviteten betragteligt og er langt fra optimalt. Det temperaturtab der altid er i en varmeveksler, vil man få to gange hvis man har en vandkreds imellem.

Veksler man der imod gylle eller slam direkte mod hinanden har man kun én varmeovergang og et temperaturtab og desuden et langt mindre strømforbrug.

Varmeveksleren egner sig også særdeles godt til gyllekøling med varmeveksling i to trin.

I 1. trin varmeveksles den varme afgassede gylle direkte mod den kolde friske gylle

I 2. trin varmeveksles den nu lunke afgassede gylle mod koldt vand som føres til en varmepumpe.

Varmepumpen kan så overføre varmen til reaktortanken eller til en 3. varmeveksler for at opvarme den friske gylle yderligere.

Lokal produceret og tilpasset varmeveksler

Vores varmevekslere produceres i Danmark og er altid tilpasset og beregnet efter kundens behov.

Det er vigtigt for os at varmeveksleren yder det der forventes, og derfor hjælper vi gerne til at etablere det gode beregningsgrundlag for dimensioneringen.

Du kan allerede begynde i dag med at udfylde forespørgselsskemaet herunder med de detaljer du kender. Er der huller i informationerne så hjælper vi gerne med at fylde dem ud.

Hvis "Andet" er valgt, beskriv her hvad det er
Hvis "Andet" er valgt, beskriv her hvad det er
Angives i m3/h hvis den kendes (Angiv evt. min. og maks. flow)
Angives i % hvis den kendes
Angives i °C
Angives i °C hvis det ønskes at ramme en bestemt temperatur efter varmeveksling
Angives i m3/h hvis den kendes (Angiv evt. min. og maks. flow)
Angives i % hvis den kendes
Angives i °C
Angives i °C hvis det ønskes at ramme en bestemt temperatur efter varmeveksling

Forespørg på varmeveksler

Vi kan dimensionere og beregne en pris på en varmeveksler til dig hvis du udfylder formen her.

Jo flere oplysninger og jo mere nøjagtigt den udfyldes jo bedre.

Har du spørgsmål til udfyldelsen så ring til os på tlf.: 31 14 44 84

 

Varmeveksler principskitse
Principskitse for varmeveksler som viser hvad der menes med primær og sekundær side på varmeveksleren.