Biogasopgradering IVAR – Stavanger

Salg og design af biogasopgraderingsanlæg til IVAR IKS i Stavangerregionen.

Anlægget er designet for opgradering af 1200 Nm3 biogas pr. time.

Efter opgradering komprimeres gassen og tørres, hvorefter der tilsættes propan for at få brændværdien til at matche gassen på gasnettet.

Opgaven inkluderede:

  • Ansvar for tilbudsprocessen og tilbudsberegning (offentlig udbud)
  • Koordinering og afklaring af tekniske grænsesnit mellem kunde og udstyr fra underleverandører
  • Design af gasmiks-system for indblanding af propan samt gasrørføring
  • Teknisk projektledelse
  • Udarbejdelse af risikovurdering
  • Udarbejdelse af dokumentation

Opgaven blev udført under ansættelse hos Nærenergi AS i Norge.