Projektering og projektledelse – Demonstrationsanlæg for substratbehandling

Projektering og projektledelse for opførelse af demonstrationsanlæg for forbehandling af biomasse og afstripning af ammoniak fra afgasset gylle.

  • Udarbejdelse af P&ID
  • Dimensioneringsberegninger
  • Styringsbeskrivelse
  • Risikovurdering
  • 3D projektering af rør
  • Projektledelse af montagen
  • Skemaer for evaluering og test af anlægget
  • Dimensioneringsværktøj for fremtidige anlæg

Opgaven blev udført for

Advanced Substrate Technologies A/S

Se http://www.astech.dk